Pozornost v kognitivní psychologii

Dříve jsem nastínil, že není psychologie jako psychologie a že u zrodu kognitivní vědy (/věd) stála tzv. kognitivní psychologie. Ve zkratce, jde o něco podobného jako byla klasická behavioristická experimentální psychologie, ale nebojí se používat dříve zapovězené mentální entity, které se snaží konceptualizovat pomocí “reprezentací”, “informačního zpracování” a pod. Místo nějakého dlouhého úvodu do téhle krásné disciplíny raději řeknu něco o typickém příkladu výzkumu jedné takové dříve krajně podezřelé mentální schopnosti: pozornosti.

Jaké máme důvody zavádět do našeho vědeckého slovníku tento termín? Jde sice o něco, co nejde zcela přímo pozorovat, ale jde ji vcelku obstojně zkoumat nepřímo. Jde o pojem, který je dosti centrální v kognitivní architektuře mysli. Souvisí s dalšími mentálními funkcemi jako vnímání, paměť či jednání. Zdá se být zásadně spojena s vědomím. Zkrátka, vzhledem k výsledkům mnohých experimentů se zdá, že jde o smysluplný a užitečný koncept, ačkoli existují i hlasy proti tomu, na čemž skutečně může něco být. Od toho ale teď odhlédneme a podíváme se na trochu historie mainstream pohledu. Protože se terminologie vyvinula v angličtině a v té je psána i veškerá současná odborná literatura, budu uvádět v závorkách i anglické termíny. A terminologie je to, co si musíme jakožto vědci hned zkraje ujasnit, protože v běžném jazyce je “pozornost” poněkud vágní.

Continue reading

Paralyzovaný člověk zahájí World Cup v exoskeletonu řízeném pomocí EEG

Sci-fi se stává skutečností dojemnou formou – Paralyzovaný člověk zahájí již zítra letošní FIFA World Cup vykopnutím pomocí exoskeletonu s EEG.

EEG Exoskeleton

(Zdroj: http://www.bbc.com/news/science-environment-27316027)

Kromě Miguela Nicolelise na projektu už několik měsíců prakticky nonstop pracuje i Gordon Cheng z TU v Mnichově, se kterým má naše oddělení psychologie také spolupráci, takže máme informace takřka z první ruky.

Continue reading

Posner cueing task: online demonstration

I have tried searching for a nice online demonstration of the classic Posner’s cueing paradigm without much success. A pretty good one can be found at the APA Online Psychology Laboratory. It is nice in the way that it allows adjustment of the visual angle for individual conditions. But the experimental procedure for example lacked a blank ITI (inter-trial interval), which made it very difficult to prepare for the upcoming trial (thus virtually unusable), and in the end the app crashed so I did not get my results. Importantly, it does not allow you to tweak the parameters of the task.

So I’ve decided to create my own online demo! It allows you to choose between a central (endogenous) arrow cue, central symbolic cue, and a peripheral (exogenous) cue, you can set the ratio of valid to invalid to neutral cue trials, and you can adjust the SOA (stimulus onset asynchrony) between the cue and the target. Hope someone will find it useful.

It is not meant for real data acquisition, but solely as a demonstration for educational purposes. No warranties.

You can run it from this separate page, which also provides the description on how to use it, what to try, etc, including the whole source code. A nice general explanation what the Posner task is about can be found on Wikipedia or at the APA website.

posner-online-preview

Click the image to open the experiment

It is implemented as a Java applet in NetLogo, which is not really suited for such things (it is a simulation tool, where precise real-world timing usually is not a concern), but still it works remarkably well, I must say.

You are likely to get security warnings because the app does not have a digital signature. But you can trust me that it won’t do anything bad to your PC, so just accept and allow everything and it should run just fine. Some browsers may refuse to run it anyway (security reasons) if you do not have the latest Java version. You can find it here. Note that even if you have a 64bit system, your browser can be a 32bit application, so get both versions to be sure. Some browsers, like my Firefox, still refused to run it, so I had to manually add an exception in the Java control panel. It is simple: In Windows, open the Control Panel (in the Start menu) > Java icon > Security tab > button “Edit Site List…” > button “Add” > enter “http://www.ondrejhavlicek.com” > Ok buttons.

If you like it, drop a comment, if not, do that as well please!

Kognitivní věda? Co že to je?

“But what IS cognitive science?” – Péter Érdi

Když se někdo zeptá, čím se to vlastně zabývám, odpověd “kognitivní vědou” obvykle moc neuspokojí. Není se moc proč divit: není moc zdrojů, odkud by se o ní člověk mohl dozvědět. Během středoškolského studia se člověk dozví alespoň o existenci celkem širokého spektra vědních oborů. O dalších exotičtějších disciplínách (např. andragogice) si v posledním ročníku třeba přečte v seznamu VŠ oborů. Ale na kognitivní vědu v ČR (jako snad v jediné ze středoevropských zemí) nenarazí. Mohl bych místo toho vcelku pravdivě odpovědět, že jsem psycholog. Jenže to vyvolává ne zcela přesné představy:

Psychoanalyst couch

Psychologie není jen o psychoterapii a už vůbec ne jen o psychoanalýze. Za obecně známými aplikovanými poli psychologie stojí i základní vědní disciplína. Dala by se nazvat jako obecná a experimentální psychologie; ve světě se pro ni často používá termín “kognitivní psychologie”. Ale to bohužel taky moc nepomáhá: pořád nevíme, co takový psycholog vlastně dělá. Jeden kolega proto rád říká, že je neurovědec. Je zajímavé, že pod neurovědou si člověk často představí to, co dělá kognitivní psycholog, zatímco většina neurovědců dělá něco dosti jiného (viz např. tento článek v Nature Neuroscience). Tak proč ne, neurovědec zní cool a mozek v podstatě zkoumáme také. Navíc k tomu se ale vrtám i ve filosofii. Hmm, takže neurofilosofie? To je také oblíbená nálepka, která v posluchači obvykle vyvolá ještě větší údiv a zavádějící respekt.

Continue reading

Hello world!

This site is meant to serve as my personal profile and occasionally as a space for those of my disorganized ideas that are (hopefully) safe for public display. Language of the posts will probably oscillate between Czech and English, depending on the target audience, topic, and my mood: The purpose of the Czech articles is mostly to popularize the various topics of cognitive sciences and philosophy in my home country, i.e., to help the Czech Rep catch up with the rest of the world, which is why I came up with the idea of having a blog anyway. My mind could also from time to time produce something that could be of interest to the English-speaking world as well. So, let’s see how it develops…

(And yes, my background is in IT..;-))