Kognitivní věda na FB – 2014 (září – prosinec)

Co se událo na FB stránce Kognitivní věda – Cognitive Science ve třetím trimestru roku 2014? Například:

Placebo tlačítka a magické myšlení, David Eagleman o vnímání času, co je to intuice?, jaké je to žít se schizofrenií?, implementace nervové sítě červa v Legu, online kurz neurověd z Harvardu, Nobelovka za grid cells a place cells, neurofilosofie, konsenzus o brain training hrách, mají nevidomí skutečně lepší sluch?, tutorial zpracování dat z experimentu v eRku, jaká výzkumná témata a oblasti mozku jsou nejvíce sexy? …

Můžete také přejít zpět na obsah archivu.

Zpět na obsah archivu